Cyklostezky a bezpečnost. Již není na co čekat!

Právě si prohlížíte Cyklostezky a bezpečnost. Již není na co čekat!
 • výstavba cyklostezek je jasnou prioritou
 • dokončíme chodníky, o kterých se dlouhé roky vede diskuse (zaměříme se zejména na oblast Újezdy a Trnávek)
 • řádně osvětlíme a označíme přechody pro chodce
 • vystavíme bezbariérové chodníky
 • vybudujeme stezku pro pěší a cyklisty z Buchlovic na Smraďavku
 • propojíme cyklotrasou Buchlovice se Zlechovem
 • postavíme stezku pro pěší a pro cyklisty ze Smraďavky do Boršic
 • budeme spolupracovat se Státním fondem dopravní infrastruktury
 • vytvoříme komplexní cyklogenerel
 • na tvorbě tras budeme spolupracovat s okolními obcemi mikroregionu

Cyklotrasy

Ve spolupráci se Státní fondem dopravní infrastruktury (SFDI) budeme realizovat páteřní cyklostezky nebo jejich opravu v následujících trasách

Buchlovice – Smraďavka

Buchlovice – Zlechov

Buchlovice – Boršice

 • urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu
 • jednoznačně se zasadíme o rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlnou a bezpečnou cyklistiku
 • chceme přispět k obnově zaniklých cest v krajině, abychom při tvorbě stezek eliminovali zatížení životního prostředí
 • provedeme pasportizaci dopravního značení na území celé obce

Bezpečnostní značení bylo zafinancováno Lázněmi Leopoldov na Smraďavce

tato značka tady měla stát již nejméně pětadvacet let