Úspora pro občany – obec je tu pro vás

Právě si prohlížíte Úspora pro občany – obec je tu pro vás
 • zisky z akcií OTR, SVaKu a solární elektrárny vrátíme zpět lidem
 • snížíme poplatky za svoz odpadů
 • udržíme dostupné ceny obědů pro děti ve škole a školce

Hospodaření s veřejnými prostředky

 • budeme maximálně využívat evropských nebo národních zdrojů k investicím do obecního majetku
 • občané budou pravidelně informováni o uzavřených smlouvách městysem
 • na webových stránkách obce budou zveřejněny faktury za nákup služeb
 • občané budou moci dohledat podrobné informace o hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností s účastí městyse

Zastupitelstvo pod dohledem

 • prosadíme do jednacího řádu, aby bylo jmenovitě zaznamenáno, jak který zastupitel u daného bodu hlasoval
 • výstupy z hlasování budou přístupny na webových stránkách obce
 • o termínech jednání zastupitelstva budeme informovat s dostatečným předstihem a podrobnými podklady v elektronické podobě

Otevřená výběrová řízení

 • zavazujeme se poskytnout transparentní informace o uzavírání obchodně dodavatelských vztahů nebo při výběru zaměstnanců městyse
 • posílíme kontakt mezi správou obce a občany, k tomu budou sloužit osobní setkání a internetová platforma

Participativní rozpočet

 • s participativním rozpočtem podpoříme vaše nápady na úpravu veřejných prostranství a občanských aktivit v obci
 • každý rok bude z rozpočtu městyse alokována finanční částka, o jejímž využití budou rozhodovat přímo obyvatelé Buchlovic
 • participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz
 • zapojíme občany do plánování a rozvoje městyse prostřednictví komunitního plánování

Efektivnost

 • prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet, žádné zbytečné dluhy
 • povedeme městys a jím zřizované organizace k úspornému hospodaření
 • umožníme sledovat aktuální stav žádostí, podnětů a požadavků občanů městyse