Co nového v „podhradí“?

Právě si prohlížíte Co nového v „podhradí“?

V úterý 28. února proběhlo třetí jednání zastupitelstva obce. Hlavními body programu byly dotace pro spolky působící v Buchlovicích, zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci šaten základní školy, řešila se také dotace z MASu na výstavbu venkovní učebny ve školce nebo dotace, která umožní zbourání budovy „Kaskády“ v areálu autokempu.

Jsme rádi, že se také díky snaze našeho zastupitelského klubu podařilo podpořit fotbalisty, kterým bude oproti návrhu rady obce navýšena dotace na provoz o 25%, skautům a folklórnímu studiu se zvedla podpora o 12,5%. Farnost rovněž obdržela o 6,3% vyšší dotaci a odnáší si podporu obce v souhrnné výši 85 tisíc korun. Ve prospěch místního domova pro seniory bylo z obecní kasy uvolněno 300 tisíc korun. Udatný hasičský sbor také získal podporu v jimi požadovaném rozsahu.

Všechny subjekty, které jsou zastoupeny na radnici měly mezi svými prioritami oživení prostředí Autokempu. I našim cílem je „nastartování“ lázeňské komise, abychom mohli začít řešit komplexně revitalizaci předmětného území. Jde o významný obecní majetek, který by měl sloužit všem. Na začátku února jsme rozeslali zastupitelům možnou podobu úprav v areálu Autokempu (viz. příloha). V lednu jsme také pro všechny zastupitele připravili publikace Státního fondu dopravní infrastruktury, které se věnují rozvoji cyklodopravy v ČR. Jsou to Česko cyklistické, což je encyklopedie cyklistické infrastruktury a Technické podmínky pro navrhování cyklistických komunikací. Na posledním jednání zastupitelstva jsme se také domluvili s pověřeným zastupitelem pro územní plán, že budeme společně hledat řešení, kudy by šla vybudovat bezpečná trasa pro pěší a cyklisty, která bude v souladu s návrhem nového územního plánu.

Mezi naše další priority patří také výstavba dostupného bydlení, hledání provozních úspor u obecního majetku nebo rekonstrukce toalet na hřbitově.