Návrh územního plánu v Buchlovicích

Právě si prohlížíte Návrh územního plánu v Buchlovicích

Co říkáte na návrh územního plánu? Už jste ho viděli? Ne! Měli byste. Odkaz je dole pod textem. Územní plán je strategický dokument, který ovlivňuje život v obci. Jako mávnutím kouzelného proutku se pole mění ve stavební parcely nebo se pomocí regulativů omezí nakládání s majetkem. A že těch omezení je v návrhu požehnaně. Reguluje se Podvinohradí, Helštýncentrum městyse, TrnávkyÚjezda, SmraďavkaZahrady nebo Chrastě.

Jelikož mají moji rodiče malý domek v Horním Podvinohradí, tak jsem si se zájmem přečetl, co pro obyvatele této části Buchlovic radnice připravila. Není to radostné čtení. Lidé si nebudou moci postavit dům, který by chtěli. Když už se bude stavět, tak maximálně jedno patro a střecha musí mít přesně předepsaný sklon. Jinak nic! Je ostudné, že se omezující pravidla pro nakládání s majetkem týkají zhruba poloviny obyvatel Podvinohradí a ta zbylá část je respektovat nemusí. Když se rodiče nebo sousedé v Horním Podvinohradí vydají za chalupu do zahrady, ale opravdu hned těsně za dům, tak z návrhu územního plánu vyčtou, že jim páni radní vzkazují, že tyto desítky let udržované zahrady s oskerušemi, švestkami a jinými ovocnými stromy jsou jim rovno jako pole s řepkou nebo kukuřicí. To myslí vážně? Opravdu se nejedná o intenzivně obhospodařované pozemky, ale o plochy sadů a zahrad, tak jak je v územním plánu definují i jiným obyvatelům Buchlovic.

Na druhou stranu je třeba vědět, že návrh územního plánu počítá s tím, že se konečně začnou budovat cyklostezky, že se vytvoří rezerva pro bezpečné odbočení ze silnice I/50 na Újezdu a Trnávky nebo kalkuluje s plochou pro rozšíření čističky odpadních vod.

Buchlovice jsou raritní tím, že máme 16 let starý územní plán. V okrese nenajdete obec, která by na tom byla stejně. Nový územní plán byla jedna z hlavních priorit stávající koalice na radniciOd voleb utekly čtyři roky, ale konšele se s nikým nebavili. Územní plán se tvořil skrytě a nikdo se k němu nedostal. Aktuálně zbývá do zářijových voleb 108 dnů a obyvatelé Buchlovic mají ještě 42 dnů k připomínkování předloženého návrhu. Do 20. července 2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínkyK připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Nerad bych se kohokoliv dotknul, ale takto se územní plán vážně neprojednává. Proces projednávání musí být transparentní a měl by jít nad rámec minima, který vyžaduje zákon. Ostatně máme obecní rozhlas, zpravodaj městyse nebo mohla být potištěna i druhá strana letáku, který se vhazoval do schránek v souvislosti se Záložnou. Nejlepší jsou však participativní setkání. O takto zásadní věci je nutné vést podrobnou a důslednou diskusi. Osobně budu rád, když se územní plán schválí a zamezí se dalšímu odchodu obyvatel do okolních obcí, jelikož tady nemohou stavět. Pište pořizovateli své námitky a připomínky, ať jim pomůžeme územní plán co nejdříve dotáhnout do zdárného konce, když už se na to v předchozích čtyřech letech nenašel čas. Pokud byste se chtěli poradit, tak se ozvěte do zprávy nebo na mail „josef@satora.cz“. Na výšce jsem z územního plánování skládal státnice. Chce to změnu!

P.S.: V textové části návrhu územního plánu jsou uvedeny i pozemky, které vám mohou být sebrány a vyvlastněny. Tak se podívejte, zdali už na ně není náhodou spadeno…

autor: Josef Sátora

ODKAZ NA NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU BUCHLOVICE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ:

https://www.mesto-uh.cz/navrh-uzemniho-planu-buchlovice-ke-spolecnemu-jednani