Kolik dotací získaly obce v okolí?

Právě si prohlížíte Kolik dotací získaly obce v okolí?

Zde jsou tvrdá data přímo ze Státní pokladny. Již nemůže být nic výmluvnějšího. Sami jsme výsledkem překvapeni. Pokud se vše financuje pouze z obecního rozpočtu, tak následně schází prostředky na podporu sportu, zájmových kroužků a dalších aktivit.

Pro vzájemné srovnání jsme vybrali následující obce – Boršice, Břestek, Zlechov, Tupesy, Polešovice a Buchlovice. Sledované období bylo od začátku roku 2019 až po září 2022. Nejvyšším příjemcem dotací za poslední čtyři roky byla obec Boršice, která obdržela 53,3 mil. Kč. Nejméně dotací získaly Buchlovice, přičemž výše veřejné podpory činila 9,3 mil. Kč.

Při přepočtu výše dotací na jednotlivé obyvatele dokázaly nejvíce získat Tupesy, přičemž tato výše byla 38 533,17 Kč. Naopak nejméně získaly Buchlovice, kdy výše dotací činila 3 881,04 Kč na obyvatele.

Je naprosto nezbytné, aby Buchlovice začaly využívat národní a jiné dotační tituly. Z těchto peněz vybudujeme bezbariérové a dostupné bydlení, komunitní zdroje energie, cyklostezky, sportoviště nebo podpoříme společenský život.

PŘEPOČET DOTACÍ NA JEDNOTLIVÉ OBYVATELE:

PŘEHLED DOTACÍ DO OBCÍ ZA OBDOBÍ 2019 – 2022:

VSTUPNÍ DATA:

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna; období 2019 – 2022; ČSÚ, počet obyvatel