Spolky a podnikatelé – okamžitá podpora

Právě si prohlížíte Spolky a podnikatelé – okamžitá podpora
 • okamžitě navýšíme dotaci spolkům o 100%
 • peníze na podporu spolků jsou a musí se vždy v rozpočtu najít
 • finance budou rozdělovány jasným klíčem
 • činnost spolků je srdcem dění v Buchlovicích a toho jsme si vědomi
 • na dětech a jejich aktivitách Buchlovjané šetřit nebudou!
 • komplexní podpora podnikatelů k udržení a tvorbě nových pracovních míst
 • prostor pro bezplatnou prezentaci místních podnikatelů (sportovní hala, fotbalové hřiště nebo ve zpravodaji městyse)
 • úspěšní podnikatelé vždy pomáhají tvořit úspěšnou obec
 • v prvním roce umístíme odpočinkové lavičky a altánky po Buchlovicích

Podpora podnikání

 • vytvoříme kvalitní podnikatelské prostředí tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem
 • obec bude aktivně napomáhat všem podnikatelům k jejich rozvoji (podpora v získávání dotací, rychle vydaná stanoviska obce)
 • zajistíme podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích

Aktivní stáří

 • budeme plně podporovat činnost spolků a organizací, které se zaměřují na volnočasové aktivity seniorů
 • městys bude garantem bezpečných výletů seniorů po krásách naší země, tak jak se tomu děje v celé řadě jiných měst
 • zaměříme se na podporu poskytování péče v přirozeném domácím prostředí
 • umístění odpočinkových laviček a altánků ve veřejném prostoru

Sportovní vyžití

 • zrealizujeme zavlažování fotbalového hřiště za pomocí záchytu dešťové vody
 • vybudování tenisového hřiště s umělým povrchem
 • zasadíme se o vybudování osvětlených sportovišť a budeme podporovat rozvoj amatérského sportu a sportování dětí

Hala Cihelna

 • provoz haly bude efektivní, aby městys doplácel na její provoz co nejméně, obzvlášť v této době
 • pro efektivní chod haly její střechu pokryjeme solárními panely, které mohou přinést úsporu i základní škole a panely na ohřev vody

Vzdělávání

 • dokončíme rekonstrukci školních budov a hřišť, podpoříme budování učeben pro odborné předměty a polytechnické vzdělávání
 • podpoříme sportovní organizace dětí a mládeže jak budováním materiálního zázemí, tak prostřednictvím dotačních programů na fungování a provoz
 • naším cílem je dosažení udržitelnosti cestovního ruchu a celoroční turistické sezóny