Hasiči

Právě si prohlížíte Hasiči
  • nová hasičská zbrojnice
  • podpora v pořádání popularizačních akcí hasičské činnosti
  • rozšíření mostku u hasičárny

SDH Buchlovice

Sbor dobrovolných hasičů městyse Buchlovice byl založen 1.1.1876, je tedy nejdéle fungujícím spolkem v Buchlovicích. V současnosti má sbor 103 členů a členek. Činnost spolku je velmi pestrá – patří k hlavním organizátorům Martinských hodů, Fašanku, Hasičského plesu, výročních akcí jako je například Setkání stárků, Trh v podhradí, Mikulášský jarmark a jiné akce pořádané obcí. Při nečekaných událostech pořádají charitativní sbírky, jako tomu bylo při tornádu na jižní Moravě nebo se spojují při šití roušek a vydávání dezinfekce v době pandemie Covid-19.

Důležitou složkou sboru je výjezdová jednotka zařazená jako JPO II, která má 26 aktivních členů, kteří prochází různými odbornými školeními, pravidelnými cvičeními, které je připravuje na různé typy zásahu – požáry, dopravní nehody, pomoc při likvidaci živelních pohrom, likvidaci obtížného hmyzu, technické pomoci aj. Dále se jednotka účastní s ukázkami techniky a hašení dětských dní v okolí a letních táborů. Jednotka poskytuje požární ochranu dle smluvního vztahu také pro okolní obce Břestek, Staré Hutě a Stupavu. V roce 2021 měla jednotka 69 výjezdů, s tímto výkonem se umístila mezi ostatními SDH na 1. místě v okrese Uherské Hradiště a celkově na 4. příčce ve Zlínském kraji.

V neposlední řadě je součástí sboru také ženské a mužské sportovní družstvo, které sbor a Buchlovice reprezentuje v požárním sportu.

Fungování sboru je založeno na aktivitě jednotlivých členů a členek, kteří vynakládají spoustu svého volného času na to, aby veškerá činnost sboru byla splněna. Jsou si vědomi, že navazují na hlubokou historii, zároveň tvoří současnost a budoucnost dění v městečku Buchlovice.

Nová hasičská zbrojnice v Krásné Studánce na Liberecku