Územní plán musí být dokončen! Máme nejstarší územní plán v širokém okolí!

Právě si prohlížíte Územní plán musí být dokončen! Máme nejstarší územní plán v širokém okolí!

 • do roku a půl bude schválen
 • navážeme na rozpracovaný návrh
 • budeme podporovat plnou otevřenost procesu jednání (zpravodaj obce, rozhlas, tištěné letáky s nápovědou co a jak)
 • předchozí návrhy vyšly občany na miliony
 • zrušíme nesmyslné regulativy (Podvinohradí, Helštýn, centrum, Trnávky, Újezda)
 • výstavba dostupného bydlení pro starší a mladé rodiny
 • nová cesta v ulici K Mazánku
 • protierozní a krajinné prvky
 • vybudování velkého záchytného parkoviště
 • odkanalizování Smraďavky
 • dobudování vodovodních řadů do zbylých částí městyse a končin
 • vybudování záchytného parkoviště u Buchlova
 • ohrazení kontejnerových stání
 • parkoviště u hřbitova
 • zadržení extravilanových vod v Mazánku

Podpora rodin

 • dokončíme změnu územního plánu, tak aby se městys mohl dále rozrůstat a občané měli možnost výstavby nových rodinných domů
 • prosadíme výstavbu nových energeticky úsporných a bezbariérových bytových domů (tato výstavba bude probíhat ve spolupráci se soukromými investory nebo ve spolupráci s hlavními orgány státní správy)
 • prioritním cílem je vybudovat dostupné bydlení za dostupnou cenu a budeme zvyšovat podíl obecních bytů
 • nastavíme koncepční bytovou politiku, která bude podporovat mladé rodiny a rodiče samoživitele
 • zasadíme se o lepší dopravní napojení Buchlovic na nadřazené dopravní systémy (vlakové spojení, autobusová doprava a jejich vzájemná návaznost)

Čistota a zeleň

 • výrazně zlepšíme čistotu ulic a veřejných prostranství v obci
 • na hojně navštěvovaných místech umístíme koše na tříděný odpad
 • zasadíme se o systematickou podporu třídění odpadu a vybudování důstojných kontejnerových stání
 • budeme realizovat kvalitní odbornou péči o zeleň (např. ohleduplné sečení, “motýlí louky”)
 • prosadíme další revitalizace veřejných prostranství v obci

Hospodaření s vodou

 • budeme podporovat chytré hospodaření s vodou v obcích i krajině, například zelené střechy, stromořadí podél cest a opatření k větší odolnosti lesů nebo prvky zvyšující pestrost krajiny
 • zajistíme administrativní i finanční podporu pro rozvoj infrastruktury pro pitnou i odpadní vodu

Starost o půdu

 • obecní půdu k pachtu poskytneme zemědělcům pouze za podmínky dlouhodobě udržitelného ekologického zemědělství
 • majetek Městyse Buchlovice budeme spravovat v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadů a emisí